Historisk tidslinje

Sex mellem mænd har været almindeligt i flere gamle kulturer såsom den romerske og den græske, mens homoseksualitet kun har været accepteret i få historiske perioder. I den vestlige verden er man ikke bekendt med, at homoseksualitet skulle være praktiseret og accepteret før hvor tid, så det har været en lang, sej kamp at nå der til, hvor vi er nu.

Kampen for homoseksuelles rettigheder begyndte i Tyskland. Ordene homoseksuel og heteroseksuel blev brugt for første gang i 1800-tallet i et brev til den prøjsiske justitsminister, hvor en læge protesterede imod kriminalisering af homoseksualitet.

Her følger en stribe af de vigtigste begivenheder i homoseksuelles kamp for lige rettigheder og accept.

1852

Ugebladet “Uglen” i København hentyder i en artikel til “bøssemagerne”. Måske den første skriftlige kilde i Danmark, hvor ordet bøssemager, der senere forkortes til bøsse, hentyder til homoseksuelle mænd.

1869

Det første tidsskrift, som beskæftiger sig med studier om homoseksualitet, udkommer.

1890

Omkring 1890 begyndte ordet at blive anvendt af den danske lægevidenskab i beskrivelsen af seksuelle kontakter imellem individer af samme køn. (Læs mere på danmarkshistorien.dk.)

1899

Verdensorganisationen for Seksualreformer afholdte sin første konference i Berlin. Et år senere er der over hele Tyskland spredte lokalafdelinger, der arbejder for homoseksuelles rettigheder.

1921

Inspireret af den tyske bevægelse grundlægger man i USA en organisation i Chicago: The Society for Human Rights. Formålet var at give befolkningen oplysninger om homoseksualitet og få ændret lovgivningen.

1933 – 1945

Homoseksuelle fanger i koncentrationslejren Sachsenhausen
Homoseksuelle fanger i koncentrationslejren Sachsenhausen

Nazisterne kommer til magten i Tyskland, og det gør en ende på den homoseksuelle bevægelse i Tyskland. Mange homoseksuelle blev under d. 2. Verdenskrig interneret, tvunget til at gå med den berygtede lyserøde trekant, sat til at udføre meget hårdt fysisk arbejde, og mange omkom eller blev dræbt i de berygtede koncentrationslejre.

1948

Kinsey-rapporten sender en chokbølge gennem det amerikanske folk, da den bekræfter, hvad mange vidste i forvejen, den udbredte homoseksuelle adfærd blandt mænd på alle niveauer i det amerikanske samfund.

Den første homoseksuelle forening i Skandinavien bliver stiftet i Ålborg under navnet “Forbundet af 1948”, og er i dag kendt som “Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner” (LGBT Danmark). (Læs mere på danmarkshistorien.dk.)

1949

Bladet Vennen
Opslag i bladet Vennen fra januar 1955

Det første nummer af medlemsbladet “Vennen” fra Forbundet af 1948 udkommer.

Der er røre i pressen om den mandlige prostitution på Rådhuspladsen i København, hvilket fører til en langvarig hetz mod bøsser, som munder ud i vedtagelsen af “den Grimme Lov” i 1961.

1950

I Los Angeles stiftedes det første blad for homoseksuelle “ONE”. Postvæsnet forbød omdeling af bladet “ONE” og stemplede enhver omtale af homoseksualitet som usømmelig, men sagen blev sendt til højesteret. Højesteret dømte til fordel for bladet og imod postvæsenet – en vigtig juridisk sejr.

1951

Københavns sædelighedspoliti danner et særligt korps, som skal tage sig af sager om homoseksualitet. Korpset foretager mange hundrede afhøringer vedrørende onani på offentlige toiletter.

1954

Det første nummer af det nye medlemsblad for Forbundet af 1948 kaldet PAN-bladet udkommer.

1955-1956

Københavns politi afslørede et omfattende homoseksuelt prostitutionsnetværk i København. Netværket distribuerede også nøgenbilleder og bøger og blade med pornografisk indhold. Afsløringen vakte især opsigt, fordi flere af de prostituerede juridisk set var mindreårige. Affæren førte til fængselsdomme over flere hundrede homoseksuelle mænd. (Læs mere på danmarkshistorien.dk.)

1961

Folketinget vedtager “den Grimme Lov”, som kriminaliserer kunden i et prostitutionsforhold til mænd under 21 år. Politiet bruger loven til intensiv forfølgelse af bøsser og i de følgende år uddeles hundredevis af advarsler og tilhold. Alene i den såkaldte pornografi-affære idømtes mere end 1000 mennesker fængselsstraffe på i gennemsnit et halvt år. Meget af hetzen tager udgangspunkt i “forførelsesteorien”, hvor man antager, at unge mænd kan forføres til homoseksualitet. (Læs mere på danmarkshistorien.dk.)

1965

Efter lobbyarbejde og støtte fra dele af pressen vendes stemningen i Folketinget, og “den Grimme Lov” fjernes.

1967

Straffelovens bestemmelser om prostitution gøres ens for heteroseksuelle og homoseksuelle forhold.

1969

Politiet i New York stormer en bøssebar, ”Stonewall Inn” i Christopher Street, og forsøger at lukke den, som de har gjort så mange gange før. Men denne gang gik gæsterne til angreb på politiet. Mange af betjentene blev slået i gulvet og måtte barrikadere sig, indtil der kom forstærkninger. Mange bøsser, der boede i de omkring-liggende gader, sluttede sig til kampen mod politiet og gjorde dette til et stort opgør. Dagen efter blev der i New Yorks centrum afholdt en kæmpe protestdemonstration for de homoseksuelles rettigheder, der siden er blevet fejret i alverdens storbyer ved Gay Pride marcher på Christopher Street Day i slutningen af juni.

Forbundet af 1948 optages i Foreningsregistret 20 år efter den første ansøgning, og er dermed anerkendt af myndighederne som den første organisation for homoseksuelle i verden.

1971

Bøssernes Befrielsesfront (BBF) dannes.

1974

Lesbisk Bevægelse dannes.

1976

Der indføres ens lavalder for heteroseksuelle og homoseksuelle forhold.

1982

Forbundet af 1948 ændrer navn til “Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948”.

1983

Radio Rosa – en radiokanal for homo- og biseksuelle – etableres som en af landets første lokalradioer.
Biblioteket for bøsser og lesbiske med omfattende samlinger af bøger og tidsskrifter etableres.

1984

Folketinget nedsætter kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet.

1986

Folketinget vedtager lov om arveafgift, som ligestiller samlevende personer af samme køn med ægtefæller i relation til arveafgift.
Kommissionen udsender redegørelsen “Lyst eller nød? – kvinders og mænds homoseksualitet” om de væsentligste problemstillinger og konklusioner fra den videnskabelige litteratur om homoseksualitet og homoseksuelles livsform.

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) danner Stop AIDS Kampagnen og AIDS-linien.

1987

Folketinget vedtager ændringer i straffeloven og lov om forbud mod forskelsbehandling, således at det forbydes at diskriminere pga. seksuel orientering.

1988

Kommissionen afgiver sin betænkning “Homoseksuelles vilkår”.

1989

Som det første land i verden indfører Danmark, at homoseksuelle kan indgå registeret partnerskab(blive gift) og dermed arve hinanden på lige fod med ægtefolk. Alle de nordiske land følger hurtigt efter.

1996

Loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet vedtages.

Biskopperne nedsætter et udvalg vedrørende kirkelige velsignelse af registreret partnerskab.

1997

Bispeudvalget fremlægger sit arbejde og anbefaler et ritual for velsignelse af et registreret partnerskab. Biskopperne vælger ikke at følge anbefalingen.

Folketinget vedtager loven om kunstig befrugtning indeholdende en paragraf, som forbyder behandling af lesbiske og enlige kvinder.

2000

Holland vedtager som det første land i verden, at homoseksuelle kan giftes på lige fod med homoseksuelle. De får også lov til adoptere børn.

2007

Forbuddet mod behandling af lesbiske i loven om kunstig befrugtning fjernes efter 10 år

2010

Med 60 stemmer for og 54 imod vedtog det danske Folketing den 4. maj, at par af samme køn skal kunne prøves som adoptanter. Adoption er blevet en teoretisk mulighed.

2012

Det kønsneutrale ægteskab – og derved muligheden for par af samme køn at blive viet i kirken – vedtages med et stort flertal i Folketinget.

 

Kampen er ikke slut endnu. Vi ønsker et samfund, hvor vi hver især kan have den seksualitet, vi nu en gang har, uden at skulle forklare eller undskylde os. Det bliver aldrig almindeligt at være homoseksuel, da vi er en minoritet, men en minoritet kan og skal også accepteres – og ikke kun tolereres, som det i nogen dele af samfundet er tilfældet for homoseksuelle i dagens Danmark. Både den synlige og den usynlige diskrimination på skoler, institutioner og arbejdsmarkedet skal afskaffes – uanset at der kun er så få kendte tilfælde. Enhver skal have så meget viden om homoseksualitet, at unge ikke længere risikerer, at deres familie eller venner ikke kan acceptere det, når de springer ud. Meld dig ind i LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner og støt os i arbejdet – uanset om du selv er homoseksuel eller ej.

Udarbejdet af Kaj Erik Nielsen (tidligere zaurits-bureau.dk). Redigeret og revideret af Mikael Boe Larsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: